การกำหนด Lot Size ใน MyEA

การกำหนด Lot Size ใน MyEA จะมี 2 ส่วน คือ 1. Normal Play  คือ  การเทรดแบบปกติ สามารถกำหนด Lot size หรือ  Spread limit  หรือ สามารถกำหนด RSI ได้  (ต้องเปิดการใช้งาน RSI ให้เป็น TRUE) 2. Safe Play  คือ คู่เงินที่กำหนด จะสามารถออก Lots Size แยก จาก Normal Play ได้ เช่น  ปกติออก 0.05  แต่ SafePlay  ออก 0.01 เป็นต้น และ สามารถกำหนด Lot size, Spread limit  หรือ  … Continue reading การกำหนด Lot Size ใน MyEA