การกำหนด Auto Delay Stop ใน MyEA
Auto Delay Stop  (ค่าโรงงานเปิดไว้ 30 ออเดอร์ ต่อคู่เงิน)
สามารถปรับแต่งค่าเองได้เลย

Auto Delay Stop  เอาไว้ช่วยเราในกรณี ที่พอร์ตเราเริ่มมีความเสี่ยง
ระบบจะไม่เปิดออเดอร์ คู่อื่นเพิ่ม แต่จะแก้พอร์ตที่ติดอยู่  จนสามารถเคลียร์ได้
และ หลังจากนั่น ต้องมาทำการกด Running เอง  เพื่อทำการเทรดต่อนะครับ

ตัวอย่าง เช่น  ถ้าเรามองว่า ทุนของเรา ถ้ามีออเดอร์ 30 แล้วเริ่มมีความเสี่ยง
เมื่อมีคู่เงินใด ก็ตามมีออเดอร์ ถึง 30 ออเดอร์ ระบบจะเข้าสู่ Delay Stop ให้ อัตโนมัติ
เพื่อ รวบรวมมาจิ้น มาช่วยแก้พอร์ตที่ติดอยู่ให้เรียบร้อยก่อน

หน้าตา เวลาเข้า Delay Stop