อธิบาย Dashboard ใน MyEA

กรณีเห็นออเดอร์ แต่ TR เป็น กากบาทสีเหลือง
แปลว่าจังหวะการเข้า ออเดอร์ ณ เวลานั่นมันเกิด Trend
แค่ต้องรอเวลาให้ปิดได้  เพราะใน TF  เล็ก ๆ อาจมีความผันผ่วน
ซึ่งเดวมันจะกลับมาที่เทรนเดิมของมันเอง