การกำหนด Pending Stop Point และ EMA Point Confirm

Trend Follow pending stop order point 
เป็นการกำหนดจุดระยะห่างของการวาง Pending Stop ค่าโรงงานจะเป็น 100 จุด

EMA Point Confirm
เป็นการกำหนดระยะห่างของเส้น EMA  ทั้ง 3 เส้น  ค่าโรงงานเป็น 100  จุด