การกำหนดคู่เงินที่ไม่เล่นใน MyEA

โดยปกติ MyEA  จะเทรดทั้ง 28 คู่เงิน  กรณี “ไม่ต้องการเทรดคู่เงินไหน” สามารถกำหนดได้ครับ
เช่น บางท่านมองว่า GU  GA  มันโหดไปไม่เหมาะสมกับ ทุนของเราในขณะนี้

Symbols to Play  คือ  “สกุลเงิน” ที่เราเทรด ไม่ชอบสกุลไหน เอาออกได้
Do not Play these pairs คือ   ใส่ “คู่เงิน”  ที่ไม่ต้องการเทรด