การออกออเดอร์ครั้งแรก ใน MyEA

*** กรณีที่ทุกอย่างเข้าเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว ***

First Attack  จะมีให้ใช้งาน 2 แบบ คือ
1. PositionNormal
2. PositionPending

PositionNormal
เป็นโหมดการออก ออเดอร์แบบทันที หรือ จะตามเงื่อนไขที่กำหนดก็ได้
หลังจาก เมื่อเคลียออเดอร์ได้แล้ว MyEA จะออกออเดอร์ครั้งถัดไป
เมื่อเปลี่ยนแท่งของ TF ที่ได้ติดตั้ง MyEA ไว้ เช่น TF 15 หรือ H1  เป็นต้น

PositionPending
เป็นโหมดการออก ออเดอร์แบบ การใช้ Pending Order  โดยระบบจะทำการ Pending Order
ณ เส้น EMA  ซึ่งสามารถกำหนดได้หลากหลาย
ซึ่งถ้าค่าโรงงานคือ เส้นแรก EMA 50  ระบบจะทำการตั้ง Pending order  ขยับ ๆ ตามเทรนไปเรื่อยๆ
วิธีการนี้จะช่วยให้เซฟมาก ๆ  และมี Order  น้อย แต่เหมาะสมกับทุนน้อย
แต่ก็ต้อง MM  ดี  ๆ  เพราะการสวิงอาจจะมากถึงพันจุด  ก่อนจะกลับเข้าไปที่เทรนเหมือนเดิม

ทั้ง 2 แบบ PositionNormal และ PositionPending  จะทำงานสัมพันธ์กับ ค่าคอนฟิก “Symbols trend reversal delay time”

ในกรณี ที่ ราคา มีการแตะเส้น EMA Lv.1  สามารถอ่านได้ที่นี้  MyEA จะไม่ออกออเดอร์  และจะนับเวลาจากค่านี้
เพื่อตรวจสอบ เทรนอีกครั้ง ในอีก 3600 วินาที ก็คือ 1 ชั่วโมง นั่นเอง

ถ้าราคายังอยู่ในโซน EMA Lv.1   ก็ยังไม่ออกออเดอร์ จนกว่า ราคาจะ ต่ำ หรือ สูงกว่า Lv. 1
การทำแบบนี้ เพื่อเป็นการ Confirm Trend นะครับ

แต่ถ้ามี ออเดอร์อยู่แล้ว ก็จะแก้จนกว่าจะเคลียร์ได้นะครับ