การกำหนด Limit Orders ใน MyEA  ต่อคู่เงิน

ารเทรดในบางครั้ง การแก้ไม้จะต้องมีความสัมพันธ์อย่างมากกับ ทุนของเรา
เพราะ โลกของ Forex  ไม่มีอะไรแน่นอน  การ Limit Order  ต่อคู่เงิน เป็นอีกทางเลือก
เพื่อบริหารจัดการเงินทุนของเรา ดังนั่น การจะรู้ว่าเราควรใช้เท่าไร ต้องลองทดลองดูครับ

ในตัวอย่าง เหมาะกับทุนตั้งแต่ 1000$+  Cent Port  อย่าลืมเราเทรด 28 คู่