การกำหนด Limit คู่เงิน ใน MyEA

ในโหมด Trend Follow   ถึงแม้เรามองเทรนถูกในแต่ละคู่เงิน
แต่การออกออเดอร์หลาย คู่เงินในจำนวนทุนที่จำกัด หรือ น้อยเกินไป
อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีนัก  เว้นแต่ท่านมีทุนเยอะ หรือ มีกลยุทธในการเทรดที่แตกต่างไป

เราสามารถกำหนดได้ว่าจะเทรดกี่คู่เงิน เลือกได้เลยครับ  (ค่าโรงงาน 28 คู่เงิน)