รวมคู่มือต่างๆ ของ Galleta Forex EA
Update !! ::   MyEA 3.0  ครบรอบ 3 ปี

 1. การติดตั้ง My EA (PDF)
 2. อธิบายค่า Config ต่างๆ  V.2.3s (PDF)
 3. อธิบาย DASHBOARD ใน MYEA
 4. ปุ่ม Recover /Delay Stop / Close All เอาไว้ทำอะไร ??
 5. การเปิดบัญชี Demo Account
 6. การเปิดบัญชี REAL ACCOUNT
 7. การเข้าใช้งาน โปรแกรม MT4
 8. การกำหนด LOT SIZE ใน MYEA
 9. การเปิด RSI ใน MYEA
 10. การเลือกโหมดในการเล่นใน MYEA
 11. การออกออเดอร์ครั้งแรก ใน MYEA
 12. การกำหนดคู่เงินที่ไม่เล่นใน MYEA
 13. การกำหนด GRID และ TP ใน MYEA
 14. การกำหนดค่า TREND FOLLOW MODE ใน MYEA
 15. การใช้งาน CUTLOSS ใน MYEA
 16. การกำหนด AUTO DELAY STOP ใน MYEA
 17. การกำหนด LIMIT ORDERS ใน MYEA
 18. การกำหนด LIMIT คู่เงิน ใน MYEA
 19. การปรับ GRID และ TP แยก NORMALPLAY & SAFEPLAY  (V. 1.15)
 20. ารกำหนด POSITIONPENDING TREND MODE (V. 1.15)
 21. การกำหนด PENDING STOP POINT และ EMA POINT CONFIRM (V. 1.15)
 22. การกำหนด สกุลเงินเทรด ไม่ให้ซ้ำกัน MyEA 1.15s  (V. 1.15s)
 23. การกำหนด SUPER PROFIT  (MyEA  1.15s)
 24. การกำหนด  Fast Exit TP (MyEA 1.16s)
 25. MyEA 1.18s :  New Mode & AdvanceExpoRecover
 26. การกำหนดให้ MyEA เทรดเฉพาะคู่ที่ Swap บวก  (MyEA 1.18s)
 27. MyEA 2.0s : EBR Mode ของใหม่ที่ต้องลอง
 28. MyEA 2.1s  : Gold Series #มีเงินนับเป็นน้อง #มีทองนับเป็นพี่
 29. MyEA 2.3s :  จะรับ จะต้าน เราเอาอยู่