2. หลังจากทำการเปิดบัญชี Real ให้นำเลข MT4 ID ส่งมาที่
Line ID : galletaforex

เพื่อรับคำแนะนำในการใช้งาน MyEA ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

**** ถ้าไม่ส่งเลข MT4 ID  มาที่ Line ID : galletaforex   จะไม่สามารถเทรดบัญชีจริงได้