การปรับ Grid และ TP   แยก NormalPlay & SafePlay

เราสามารถกำหนด Grid และ Take Profit แยกกันระหว่าง
NormalPlay และ SafePlay ได้

ทำไม ??  เราถึงต้องแยกกัน
คู่เงินบางคู่มี ความโหดร้ายเป็นพิเศษ และการใช้งาน Grid และ TP
แบบธรรมดา อาจจะไม่เพียงพอ  เช่น  ตระกูล GBP