การกำหนดให้ MyEA เทรดเฉพาะคู่ที่ Swap บวก  (MyEA 1.18s)

สำหรับคนที่ต้องการเทรด  เฉพาะคู่เงินที่มีค่า Swap เป็นบวก  สามารถกำหนดได้ตามด้านล่างนี้
Only Posion’s swap free > 0$  =  true